Značka: SPA Studio

Bezchlórová dezinfekcia HOTEL & SPA WELLNESS disinfection - 10l

Neohodnotené
€193
Skladom (3 ks)

HOTEL & SPA WELLNESS DISINFECTION - je novodobý profesionálny polymérový tekutý koncentrovaný prípravok na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody ako v súkromných, tak aj vo verejných bazénoch a vírivkách. Má silný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam.

HOTEL & SPA WELLNESS DISINFECTION - je novodobý profesionálny polymérový tekutý koncentrovaný prípravok na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody ako v súkromných, tak aj vo verejných bazénoch a vírivkách. Má silný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam.

Bezchlórová náhrada za chlórové dezinfekcie pre komerčné prevádzky. Špeciálne navrhnuté pre profesionálne použitie.

Aktívna látka: peroxid vodíka; polyhexametylén guanidinhydrochlorid; Alkyl (C12-C16), benzyl (dimetyl) amónny- chloridy


Vlastnosti:

Ošetrená voda je na pocit príjemná, nie je cítiť po chlóre, nedráždi oči, kožu ani sliznice.

HOTEL & SPA WELLNESS DISINFECTION spĺňa požiadavky na dezinfekčnú účinnosť chemických látok a zmesí dané zákonom č. 258/2000 sb., v znení neskorších predpisov, vyhláškou MZ č. 409/2005 zb., v znení neskorších predpisov a vyhláškou MZ č. 238/2011 zb., v znení neskorších predpisov.

Zabezpečenie vody- dávkovanie

Upravte pH vody na 6,5 ​​- 7,0. Orientačnú dávku 80 ml/1m3 aplikujte priamo do vody 2 až 3x týždenne. Šokovú dávku 100 ml/1m3 aplikujte priamo do vody 2 až 3x týždenne. Dezinfekciu HOTEL & SPA WELLNESS DISINFECTION dávkujte pri zapnutej cirkulácii, čím dôjde k dokonalému zamiešaniu prípravku do celého objemu vody.

Biocídne prípravky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a priložených informáciách o produkte.

Obsah: 10 l

Bezpečnosť a prvá pomoc:

VÝSTRAHA

H302 Škodlivé pri požití.
H315 Dráždi pokožku.
H317 Môže spôsobiť alergickú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivé pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.
P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky a tvár.
P301+P312 Po požití: Ak sa necítite dobre, zavolajte na toxikologické informačné centrum/ lekára.
P302+P352 PRI KONTAKTE S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody/ mydla.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie.
P501 Odstráňte obsah/ obal v miestnom zberu odpadu.

 

Odporúčame osobnú zbierku

Doprava povolená iba Toptransom z dôvodov bezpečnosti dopravy

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: