Tip
Značka: SPA Studio

Bezchlórová dezinfekcia do bazéna a vírivky - Whirlpool 1l

Neohodnotené
€23
Skladom (>5 ks)

Extra zosilnená formula pre vírivé vane a bazény. Dezinfekcia Whirlpool je tekutý, koncentrovaný prípravok na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody vo vonkajších a vnútorných, klasických i prenosných vírivých vaniach - whirlpooloch. Má výrazný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam. Je vhodná aj na profesionálne použitie.

Pozor!! Nová extra zosilnená formula pre vírivé vany a bazény! Nová zložka farbiva pre lepšiu rozpustnosť vo vode.

Extra zosilnená formula pre vírivé vane a bazény. Dezinfekcia Whirlpool je tekutý, koncentrovaný prípravok na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody vo vonkajších a vnútorných, klasických i prenosných vírivých vaniach - whirlpooloch. Má výrazný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam. Je vhodná aj na profesionálne použitie.

Pozor!! Nová extra zosilnená formula pre vírivé vany a bazény! Nová zložka farbiva pre lepšiu rozpustnosť vo vode.

Účinná látka: alkyl(C12-C16) benzyl (dimethyl) amonium-chlorid 0,165g/ 100g

Vlastnosti:

Ošetrovaná voda nie je cítiť po chlóre, nedráždi oči, kožu ani sliznice. Nepoškodzuje žiadne materiály, nespôsobuje koróziu kovových častí vírivky. Nebieli PVC ani iné materiály. Má dlhodobý účinok a je pH neutrálna.

Zabezpečenie vody - dávkovanie:

Upravte pH vody na úroveň 7,2 - 7,6. Štartovaciu dávku 250 ml/m3 aplikujte vždy po napustení čerstvej vody priamo do vody vo vírivke. Udržovaciu dávku 100 ml/m3 dávkujte 1x za 7-14 dní (podle zaťaženia). Dávkovanie vykonávajte pri zapnutej cirkulácii, resp. tryskách a nechajte dobre premiešať. Pre dlhodobé udržanie kvality vody doporučujeme kombinovať s dávkovaním oxidačného prípravku OXI ACTIVE podľa návodu a pravidelne kontrolovať pH. Čas potrebný  na biocídny účinok: 30 min.

Obsah: 1 l

Bezpečnosť a prvá pomoc:     

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosah detí.
P280 Používajte ochranné rukavice / ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyjmite kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ sa dajú ľahko odstrániť. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Omyte veľkým množstvom vody.  
P501 Odstráňte obsah a obal ako nebezpečný odpad. 
EUH208
Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: