Značka: SPA Studio

FLOCK Ziskrovač do vírivky a bazéna

Neohodnotené
€11
Skladom (3 ks)

FLOCK je tekutý, koncentrovaný prípravok, určený na vyvločkovanie drobných nečistôt a odstránenie zákalu vody vo vírivke. Združí (vyvločkuje) i veľmi jemné rozptýlené nečistoty do väčších celkov a tieto je možné následne odfiltrovať alebo odsať bazénovým vysávačom. Zároveň dodá vode požadovanú "iskru".

FLOCK – Polymérový vločkovač a ziskrovač

FLOCK je tekutý, koncentrovaný prípravok, určený na vyvločkovanie drobných nečistôt a odstránenie zákalu vody vo vírivke. Združí (vyvločkuje) i veľmi jemné rozptýlené nečistoty do väčších celkov a tieto je možné následne odfiltrovať alebo odsať bazénovým vysávačom. Zároveň dodá vode požadovanú "iskru".

Vlastnosti:

Vysoko účinný polymérový vločkovač je ideálny v kombinácii s bezchlórovou DEZINFEKCIOU WHIRLPOOL, ľahká manipulácia, ľahko znižuje pH vody.

Dávkovanie:

Bežné dávkovanie (mierne vločkovanie) 5 ml/1 m3 vody, a to 1x za 10 dní. Pre intenzívne vločkovanie veľmi znečištenej vody 10-15 ml /1 m3 vody. Pri predávkovaní bazénu môže dôjsť k zakaleniu vody. V takom prípade je nutné vodu nariediť. Pred vlastným dávkovaním doporučujeme skontrolovať a upraviť pH vody na hodnoty 7,2-7,6.

Bezpečnosť a prvá pomoc:

Pred použitím si prečítajte návod.
P102 Uchovávajte mimo dosah detí.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU:Omyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyjmite kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.
P280 Používajte ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ tvárový štít.
EUH210 Na vyžiadanie je k dispozícii bezpečnostný list.
Skladujte pri teplote 5 – 25°C v originálnom balení. Chrániť pred slnečným žiarením a teplom, pred mrazom. Nemiešajte s inými prípravkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím. Prípravok používať len k určenému účelu. Likvidujte ako nebezpečný (O) odpad.

Dátum expirácie:

24 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby a číslo šarže: uvedené na obale.

Výrobca:

SPA Studio s.r.o, Bolívarova 2059/26A, 169 00 Praha 6, Česká republika
info@spa-studio.cz, www.spa-studio.cz/en, +420 235 314 024

 

Obsah: 1 l

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: