Značka: SPA Studio

pH PLUS 1,4 Kg do bazéna a vírivky - SPA Studio EDITION

Neohodnotené
€8
Skladom (3 ks)

pH plus - Prípravok na zvýšenie pH bazénovej vody a vody vo vírivke. Prípravok pH plus je jemný biely prášok, málo rozpustný vo vode. Vodný roztok prípravku pH plus reaguje zásadito, a preto sa s ním ľahko zvyšuje pH vody.

pH plus - Prípravok na zvýšenie pH bazénovej vody a vody vo vírivke. Prípravok pH plus je jemný biely prášok, málo rozpustný vo vode. Vodný roztok prípravku pH plus reaguje zásadito, a preto sa s ním ľahko zvyšuje pH vody.

 

PROFESIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ O BAZÉNY A VÍRIVKY

 

Ideálna hodnota pH pri používaní bezchlórovej a chlórovej dezinfekcie vody je 7,2-7,6. Pokiaľ pH opustí túto vymedzenú oblasť, dochádza k zníženiu účinnosti a zvýšeniu spotreby dezinfekčných prípravkov. Pri nízkom pH (pH < 7,2) korodujú kovové časti bazénu a víriviek a rýchlejšie blednú farby plastov a fólií v bazéne a vírivke. Pri vysokom pH (> 7,6) dochádza k zakaleniu vody a tvorbe rias. Môže tiež prísť k podráždeniu očných spojiviek a kože.

Dávkovanie:

10 g prípravku pH plus na 1 m³ vody zvýši hodnotu pH bazénovej vody a vody vo vírivke o 0,1. Odmeranú dávku prípravku dávkujte do nádoby s vodou, rozmiešajte a pridajte do bazénovej vody a vody vo vírivke. Dávkovanie vykonávajte pri zapnutej cirkulácii.

Bezpečnosť a prvá pomoc:

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite. Nemiešajte s inými chemikáliami. Úniky držte z dosahu kanalizácie a vodných zdrojov. Likvidujte ako nebezpečný odpad. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom mieste. Minimalizujte obsah prachu v pracovnom prostredí. Pri požiari a tepelnom rozklade môžu vznikať toxické oxidy uhlíka. Vyvarujte sa kontaktu s kyselinami (uvoľňuje sa oxid uhličitý), s 2-fenylaldehydem (nebezpečie vznietenia) a s fosforečnanom amónnym (prudká reakcia). Pri styku s kožou omyte mydlom a väčším množstvom vody. Pri nadýchaní sa preneste postihnutého na čerstvý vzduch. Pri zasiahnuté očí vyplachujte 10-15 minút veľkým množstvom vody. Pri náhodnom požití vypláchnite ústa vodou. Pri ďalších problémoch vyhľadajte lekára a ukážte etiketu. Znečistený alebo nasiaknutý odev vyzlečte. Pred použitím si prečítajte návod. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním. Prípravok používajte len k určenému účelu.

Zloženie:

hydrogenuhličitan sodný 99,5 g/100 g

Dátum expirácie:

24 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby a číslo šarže: uvedené na obale.

Výrobca:

SPA Studio s.r.o, Bolívarova 2059/26A, 169 00 Praha 6, Česká republika
info@spa-studio.cz, www.spa-studio.cz/en, +420 235 314 024

Obsah: 1,4 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: