Značka: SPA Studio

pH M?NUS 1,4 Kg do bazéna a vírivky - SPA Studio EDITION

Neohodnotené
€8
Skladom (>5 ks)

pH mínus - Prípravok na zníženie pH bazénovej vody a vody vo vírivke. Prípravok pH mínus je vo forme nažltlých perličiek, dobre rozpustných vo vode. Vodný roztok prípravku pH mínus reaguje kyslo, a preto sa s ním ľahko znižuje pH vody.

pH mínus - Prípravok na zníženie pH bazénovej vody a vody vo vírivke. Prípravok pH mínus je vo forme nažltlých perličiek, dobre rozpustných vo vode. Vodný roztok prípravku pH mínus reaguje kyslo, a preto sa s ním ľahko znižuje pH vody.

Ideálna hodnota pH pri používaní bezchlórovej a chlórovej dezinfekcie vody je 7,2-7,6. Pokiaľ pH opustí túto vymedzenú oblasť, dochádza k zníženiu účinnosti a zvýšeniu spotreby dezinfekčných prípravkov. Pri nízkom pH (pH < 7,2) korodujú kovové časti bazénu a víriviek a rýchlejšie blednú farby plastov a fólií v bazéne a vírivke. Pri vysokom pH (> 7,6) dochádza k zakaleniu vody a tvorbe rias. Môže tiež prísť k podráždeniu očných spojiviek a kože.

Dávkovanie:

10 g prípravku pH plus na 1 m³ vody zníži hodnotu pH bazénovej vody a vody vo vírivke o 0,1. Odmeranú dávku prípravku dávkujte do nádoby s vodou, rozmiešajte a pridajte do bazénovej vody a vody vo vírivke. Dávkovanie vykonávajte pri zapnutej cirkulácii.

Bezpečnosť a prvá pomoc:

Nebezpečie! Spôsobuje vážne poškodenie očí; P102 Uchovávajte mimo dosah detí; P280 Používajte ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ tvárový štít; P305+P351;P338

Pri zasiahnuté očí: niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyjmite kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte s vyplachovaním; P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára; P501 Odstráňte obsah/ obal ako nebezpečný odpad.

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom mieste mimo dosahu detí. Pre použitím si prečítajte návod. Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite. Nemiešajte s inými chemikáliami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím. Pred použitím prečítajte návod. Prípravok používať len k určenému účelu.

Zloženie:

hydrogensíran sodný 99,3 g/100 g (ES 231-665-7).

Dátum expirácie:

24 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby a číslo šarže: uvedené na obale.

Výrobca:

SPA Studio s.r.o, Bolívarova 2059/26A, 169 00 Praha 6, Česká republika
info@spa-studio.cz, www.spa-studio.cz/en, +420 235 314 024

Obsah: 1,4 kg

 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: